netwerk voor pastoraal met jongeren

missie

home

missie

achtergrond

uitgaven

interessante links

contact

VASTEN

 

 


Het
NETWERK voor pastoraal met jongeren is een overlegplatform van pastoraal verantwoordelijken van christelijk geïnspireerde jeugdbewegingen en jongerenverenigingen. Het netwerk wil bijdragen tot een beleving van de christelijke identiteit in lokale afdelingen en overkoepelende structuren van jeugdbewegingen en jongerenverenigingen. Het netwerk wil met methodes en vaardigheden de pastoraal gestalte geven.

Als overkoepelend overlegorgaan beschouwt het NETWERK zich dus niet als een doel op zich, maar wil het ten dienste staan aan de christelijke inspiratie of pastoraal in jongerenorganisaties en jeugdbewegingen door:

    • een plaats van overleg en uitwisseling te zijn in verband met de christelijke inspiratie of pastoraal in jeugdbewegingen en jongerenorganisaties.
    • materiaal te ontwikkelen dat bruikbaar is in dit verband.
    • vorming aan te bieden aan de leden van het netwerk.
    • expertise m.b.t. de christelijke inspiratie en jongerenpastoraal te verzamelen en toegankelijker te maken voor mensen binnen en buiten het netwerk.
    • mee zorg te dragen voor de positieve beeldvorming rond jongerenpastoraal ad intra (eigen achterban) en ad extra (pers, kerk, samenleving,…).