netwerk voor pastoraal met jongeren

VASTEN 2015

home

missie

achtergrond

uitgaven

interessante links

contact

VASTEN

 

 


download hier de pdf van de vasten

Vierde zondag in de veertigdagentijd

“Het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen
beminden de duisternis meer dan het licht…”
“… maar wie de waarheid doet gaat naar het licht,
opdat van zijn daden moge blijken dat zij in God zijn
gedaan.”
Joh 3, 14-21


Heer,
Zoals het licht
doorbreekt uit de nacht,
zich verspreidt
en alle dingen aanraakt,
Zo breekt Uw liefde voor mij door
uit de donkerste dagen.
Geef mij de kracht het warme licht van Uw liefde
op te vangen
en de dag zal gezegend zijn.
(Toon Hermans)

Derde zondag in de veertigdagentijd

Jezus in de tempel
Joh 2, 13-22

De tempel in Jeruzalem lag
in het hart van de stad.
Hij was het centrum van politiek,
wetgeving, belastingen
en rechtspraak.

Maar het was er een markthal geworden,
zegt Johannes.
‘een rovershol’,
zeggen de andere evangelisten

Corruptie,
gesjoemel en gesjacher
vierden er hoogtij.
Arme mensen werden er
uitgezogen en uitgebuit.
Liefde en gerechtigheid
waren er ver te zoeken.

Het maakte Jezus razend kwaad.
Striemend geselde hij
de woekeraars de tempel uit
en de tafels van de wisselaars
gooide hij omver.

Een groots teken van protest
dat hem duur te staan zal komen

Die schandalige tempel wil hij afbreken
om een nieuwe op te bouwen,
een levende gemeenschap
waarvan hij de hoeksteen is.

God wil vooral wonen in mensen
die leven in Jezus’ Geest
Wij zijn Gods tempel
en de geest van God woont in ons,
volgens de apostel Paulus.

Jezus’ optreden kan ons inspireren
tot verzet tegen leiders en bedrijven
die mensen monddood maken en uitbuiten.
Die van de wereld een markt maken waarop de armoede toeneemt.

Tweede zondag in de veertigdagentijd

Rotsvast Vertrouwen

Levenskracht is overtuigd zijn van je eigen kunnen,
geloven in de mogelijkheden van je geest, gemoed en wil.
Levenskracht is de passie voor de waarheid laten groeien
en hierbij het risico nemen om je te vergissen.

Levenskracht is nooit je hoofd laten hangen
ook niet als je langer over de tocht doet
dan verwacht.
Want wie elke dag een klein stuk
van de weg aflegt,
zal van wantrouwen
naar vertrouwen gaan.

Eerste zondag in de veertigdagentijd

Vasten eerste zondag

Vuur + water + aarde = AS

Met Aswoensdag begint de liturgische tijd van de Vasten, een periode van veertig dagen om ons voor te bereiden op het grootste en belangrijkste christelijke feest van de Goede Week en Pasen. De veertigdagentijd is een tijd om te vasten, om afstand te doen van de dingen en de gedachten van altijd en ons meer te voeden met Gods woord, om ons gebed te versterken en de liefde voor de zwakken intensiever te beleven. Deze dagen kunnen voor ieder van ons dagen zijn van een authentieke innerlijke weg met de Heer. We zouden deze weg kunnen vergelijken met de weg die Jezus aflegt van Galilea naar Jeruzalem. Bij Hem blijven, ons laten leiden door Zijn woorden en door Zijn voorbeeld – dat is de beste manier om Zijn gevoelens in ons te doen groeien. Deze voorbereidingstijd brengt ons tot onszelf: wie ben ik, welke plaats krijgt de Heer en Zijn woord in mijn hart, waar put ik mijn kracht en energie uit? Hoe verdeel ik mijn tijd, wie krijgt mijn aandacht? Wat is echt belangrijk in mijn leven? Veertig dagen, zoals het volk van Israël 40 jaar door de woestijn trok op weg naar het beloofde land, zoals Jezus 40 dagen vastte in de woestijn om tegen de bekoringen te vechten alvorens hij publiek begon te spreken, zo krijgen wij 40 dagen om ons innerlijk en ons hart te vernieuwen, te veranderen, vrij te maken van wat ons beklemt en bedrukt, opdat Pasen niet ongemerkt in de sleur van het leven van altijd zou verloren gaan.

Aswoensdag